serwis informacyjny
Uchwały Zarządu
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • Dokumenty
  Projekty dokumentów
  Podstawowe dane
 • Dane teleadresowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania
 • Finanse i majątek
 • Budżet
 • Majątek
 • Struktura organizacyjna
 • Organ wykonawczy
 • Organ uchwałodawczy
 • Organ jurysdykcyjny
 • Rejestry, ewidencje,archiwa
  Uchwały KZD
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2015
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2008
 • 2006
 • 2007
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UCHWAłY ZARZąDU   \  2016

    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 24.03.2016 roku

  Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 24.03.2016 roku 

   

  Uchwała nr 1
  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów 

  z dnia 24.03.2016r.
  w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

  Na podstawie §39 ust. 22  Statutu  Zarząd  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala,

  co następuje:

  § 1

  Zarząd PZSPZ sporządzi  skrócone sprawozdanie finansowe  za rok 2015.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Protokół sporządziła Anna Wodzińska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 03.03.2016 roku

  Wycig z Protokou

  z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 03.03.2016 roku

   

  Uchwaa nr 1

  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 03.03.2016r.

  w sprawie udziau w MP 2016  zawodników  nie posiadajcych licencji w dyscyplinie skijoring

  Na podstawie §39 , ust.12, lit. a) Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  uchwala, co nastpuje:

  §1

  w zwizku z minimaln iloci zawodów umoliwiajcych uzyskanie licencji w dyscyplinie skijoring dopuszczony bdzie  start w Mistrzostwach Polski 2016 w klasie skijoring zawodników posiadajcych licencje na dowoln dyscyplin PZSPZ.

  §2

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   

  Uchwaa nr 2

  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 03.03.2016r.

  w sprawie zatwierdzenia budetu PZSPZ na rok 2016.

   

  Na podstawie §39 , ust.8 Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  uchwala, co nastpuje:

  §1

  zatwierdza si budet PZSPZ na rok 2016 zgodnie z zacznikiem do uchway.

  §2

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   Protokó sporzdzia Anna Wodziska


  Lista załączników
  1. Zacznik
    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 29.02.2016 roku

  Wycig z Protokou

  z Zebrania Zarzdu

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  Uchwaa nr 1
  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów 

  z dnia 29.02.2016r.
  w sprawie opat licencyjnych w roku 2016

  Na podstawie §39 ust. 10  Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów uchwala,

  co nastpuje:

  § 1.

  Zgodnie z Uchwa nr 10 i Uchwa nr 11 Zwyczajnego Krajowego Zjazdu
  Delegatów PZSPZ z dnia 12.12.2015r.

   Zarzd PZSPZ ustala opaty licencyjne w roku 2016 w wysokoci:

  - opata za licencj klubow 50 z,
  - opata za licencj seniora zrzeszonego w klubie 25 z,
  - opata za licencj seniora niezrzeszonego w klubie 100 z,
  - opata za licencj juniora zrzeszonego w klubie 10 z,
  - opata za zawieszona licencj seniora 10z
  - opata za licencj juniora niezrzeszonego w klubie 40 z,
  - opata za licencj sdziowsk 60 z,
  - opata za licencj trenersk i instruktorsk 30 z.

  § 2.
  Opaty licencyjne za zawodników zrzeszonych wpacaj kluby/sekcje.

  § 3.
  Termin patnoci skadki czonkowskiej i opat licencyjnych za rok 2016
  ustala si na 30.04.2016r, wysoko opat licencyjnych wniesionych po tym
  terminie ulega podwyszeniu o 50% (nie dotyczy opat za licencje nowo wydane).

  § 4.
  Opata akredytacyjna zawodów PP wynosi 10 z, natomiast MP 20 z od
  kadego seniora, patne w terminie 30 dni od zakoczenia zawodów.

  § 5.
  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Protokó sporzdzia Anna Wodziska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 23.02.2016r.

  Wycig z Protokou

  z zebrania Zarzdu

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 23.02.2016r.

   

  Uchwaa nr 1

  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 23.02.2016r.

  w sprawie akceptacji skadu  Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji  PZSPZ na ME IFSS 2016 w Norwegii.

   Na podstawie §39 ust. 10  Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów uchwala,

  co nastpuje:

  §1

  powoa do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy IFSS 2016 w Norwegii nastpujcych zawodników:

  Agnieszka Jarecka SW1
  Anna Bajer 4Sp
  Agnieszka Rychwalska 4Sp
  Igor Tracz 4Sp, 4SS
  Aleksandra Kaputa SWJ1

  §2

  powoa do Reprezentacji PZSPZ  na Mistrzostwa Europy IFSS 2016 w Norwegii :

  Rafa miakowski SM1, CM                        

  §3

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Protokó sporzdzia Anna Wodziska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 21.02.2016r.

  Wycig z Protokou

  z zebrania Zarzdu

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 21.02.2016r.

   

  Uchwaa nr 1

  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 21.02.2016r.

  w sprawie rozpoczcia stau kandydackiego do PZSPZ

  Na podstawie §39 ust. 6  Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  uchwala, co nastpuje:

  §1

  Klub Sportu Psich Zaprzgów „Dog Adventure” / Czerwionka-Leszczyny rozpoczyna w dniu 21.02.2016 roku roczny sta kandydacki. Odbycie stau kandydackiego jest  warunkiem uzyskania czonkostwa zwyczajnego w Polskim Zwizku Sportu Psich Zaprzgów.

   §2

  Klub  Psich Zaprzgów „Sfora”  / Wrocaw rozpoczyna w dniu 21.02.2016 roku  roczny sta kandydacki. Odbycie stau kandydackiego jest warunkiem uzyskania czonkostwa zwyczajnego w Polskim Zwizku Sportu Psich Zaprzgów.

   §3

  W okresie odbywania stau kandydackiego do klubów sportowych stosuje si odpowiednio postanowienia

  § 18 pkt 3 i 6, § 20 pkt 1-6, § 23 ust. 1 i 2 oraz § 25 Statutu PZSPZ.

  §4

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia 

  Protokó sporzdzia Anna Wodziska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw, z dnia 15.02.2016r.

  Wycig z Protokou

  z zebrania Zarzdu

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 15.02.2016r.

   

  Uchwaa nr 1

  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 15.02.2016r.

  w sprawie powoania Team Leadera na Mistrzostwa Europy IFSS w Norwegii.

  Na podstawie §39 ust. 10  Statutu  Zarzd  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  uchwala, co  nastpuje

  §1

  Team Leaderem Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy IFSS w Norwegii mianuje

  si Agnieszk Rychwalsk.  Team Leader otrzyma czciowy zwrot kosztów podróy (300,00z).

   

  §2

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia

  Protokó sporzdziaa Anna Wodziska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycig z Protokou z zebrania Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 07.02.2016 r.

  Wycig z Protokou

  z zebrania Zarzdu

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  z dnia 07.02.2016r.

  Uchwaa Nr 1
  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów
  z dnia 7 lutego 2016 roku

  zmieniajca

  Uchwa nr 3
  Zarzdu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów
  z dnia 12.01.2016 roku
  w sprawie akceptacji skadu Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji
  PZSPZ na M WSA 2016

  Na podstawie §39 ust. 10  Statutu Zarzd  Polskiego Zwizku SportuPsich Zaprzgów 

  uchwala, co nastpuje:

  §1
  powoa do Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji PZSPZ nastpujcych
  zawodników:

  Reprezentacja Polski
  Sprint
  0. Alicja Surówka 2dogs-1
  1-2. Mikoaj Wodarczyk 4dogs-1, 2dogs-1
  3-4. Mateusz Surówka UL-1 , 4dogs-1
  5. Mikoaj Wakowski 6dogs-2
  6-7.Waldemar Stawowczyk  4dogs-2, 2dogs-2
  8. Adrian Domaski 4dogs-1
  9. Jolanta Soek 6dogs-2
  10. Roman Radowski 2dogs-2
  11. Krzysztof Janecki UL-1

  Reprezentacja PZSPZ
  Sprint
  12. Markus Wójcik UL-1
  13. Mateusz Juszczyk 4dogs-1
  14. Katarzyna Ziaja 2dogs-1

  Protokó sporzdzia Anna Wodziska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 12.01.2016 roku

  Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 12.01.2016r.

   

  Uchwała nr 1

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia  12.01.2016 roku

  zmieniająca Uchwałę nr 1 Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

    z dnia  19.10.2015r.  

  w sprawie  sfinansowania przez kluby działań kancelarii prawnej.

  Na podstawie §39 pkt 26  Statutu Zarząd  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala,

  co następuje:

  §1

  Zobowiązuje się członków zwyczajnych PZSPZ do wpłaty na konto PZSPZ kwoty 200,00 zł /od członka

  w terminie do 31 stycznia 2016 roku,  w celu sfinansowania działań Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

   

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 2

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia  12.01.2016 roku

  w sprawie akceptacji kalendarza  zawodów na rok 2016 

  Na podstawie §39 pkt 11  Statutu Zarząd  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala,

  co następuje:

   §1

  zaakceptować kalendarz zawodów PZSPZ na rok 2016, zgodnie z wykazem poniżej:

   02-03.01.2016 Pian Cansiglio (I) - Organizer: ASD Antartica Eurocup WSA
  16-17.01.2016 Tri Studne (CZ) - Sprint na Horniku 2016 PP

  16-17.01.2016 Dąbrowa Górnicza,  “Śladem Bobra”
  23-24 01.2016 Arent Cup - Solarnia - PP MID - Cze-Mi
  30-31.01.2016 Todtmoos (D) - Organizer: SSBW/VDSV
  02-05.02.2016 Border Rush  PŚ IFSS, PP MID
  11-14.02.2016 MŚ WSA Frauenwald Niemcy
  14-15.02.2016 Lutowiska - Nome - PP MID - MP MID
  27-28.02.2016 Zuberec (SK) -  Askino Slovakia , Eurocup WSA , PP sprint
  03-06.03.2016 ME IFSS  Savalen/Norwegia
  12-13.03.2016 MP Sprint Duszniki
  19-20.03.2016 Lubieszów - PP Dryland - Cze-Mi
  08-09.04.2016 Szamotuły - PP Dryland - Sfora Nakielska
  16-17.04.2016 Przywidz - PP Dryland - Amberdog (termin zastępczy 23-24.04.2016)

  15-16.10.2016 ME ECF Nove Mesto na Moravach Czechy

  29-30.10.2016 Witów WATAHA

  18-20.11.2016 ME IFSS Great Britain (Thetford) (lub tydzień wcześniej) 

  11-12.11.2016 Minikowo  MP Dryland - Sfora Nakielska
  19-20.11.2016 Mikołów - PP  Dryland - Husky Fan

  26-27.11.2016 Solarnia -  Cze-Mi

   

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała nr 3

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia  12.01.2016 roku

  w sprawie akceptacji składu Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji PZSPZ na MŚ WSA 2016

   Na podstawie §39 pkt 10  Statutu Zarząd  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala,

  co następuje:

   §1

  powołać do Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji PZSPZ następujących zawodników:

  Reprezentacja Polski

  Sprint
  1.Mikołaj Włodarczyk 4 dogs-1, 2 dogs-1
  2.Filip Surówka 4 dogs-1, 2 dogs-1
  3.Alicja Surówka D1
  4.Mateusz Surówka OPEN (warunkowo)
  5.Mikołaj Waśkowski B2
  6.Mirosław Waśkowski C2
  7.Waldemar Stawowczyk C2, D2
  8.Adrian Domański C1
  9.Jolanta Sołek B2
  10.Roman Radłowski B2
  11.Krzysztof Janecki OPEN

  Średni dystans
  1.Tomasz Radłowski DU2
  2.vacat

   

  Lista Rezerwowa

  Reprezentacja PZSPZ

  Sprint

  1.Marcus Wójcik OPEN
  2.Mateusz Juszczyk C1

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Protokół  sporządziła Anna Wodzińska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra