serwis informacyjny
Uchwały Zarządu
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • Dokumenty
  Projekty dokumentów
  Podstawowe dane
 • Dane teleadresowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania
 • Finanse i majątek
 • Budżet
 • Majątek
 • Struktura organizacyjna
 • Organ wykonawczy
 • Organ uchwałodawczy
 • Organ jurysdykcyjny
 • Rejestry, ewidencje,archiwa
  Uchwały KZD
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2015
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2008
 • 2006
 • 2007
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UCHWAłY ZARZąDU   \  2014

    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 29.12.2014r.

  Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 29.12.2014r.

   

      Uchwała nr 1

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 29.12.2014r.

  w sprawie  poparcia wniosku Zarządu  ESDRA.

   

  §1

   

  Zarząd PZSPZ podjął uchwałę w sprawie poparcia  wniosku Zarządu ESDRA o przedłużenie umowy

  pomiędzy ESDRA a IFSS z 2012 roku oraz  przeprowadzenie Kongresu ESDRA w roku 2016

  na Łotwie . Treść wniosku Zarządu ESDRA stanowi załącznik do uchwały.

   

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   

  Protokół sporządziła  Anna Wodzińska 

   

   

     Lista załączników
  1. ESDRA-IFSS
    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 21.12.2014r.

              

  Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 21.12.2014r.

          

  Uchwała nr 1 

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 21.12.2014r.

  w sprawie  zatwierdzenia kalendarza zawodów Zima 2015

   

  §1

  Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o zatwierdzeniu kalendarza zawodów Zima 2015:

  Arent Cup III - Solarnia, Dziergowice - 3-4.01.2015 PP MID

  ZORZA - Błędów MID - 10-11.01.2015  PP MID

  Ľubovnianske Kúpele Mistrzostwa Słowacji sprint i mid 17.-18.1.2015 PP Sprint

  Bystre " W Krainie Żubra" - 16-18.01.2015 PP MID

  Border Rush, Jakuszyce - 5-8.02.2015  PP MID

  Lutowiska "W Krainie Wilka" - 13-15.02.2015  PP MID

  Basznia " W Kresowej Krainie" - 27.02-1.03.2015  PP MID

                  Terminy i miejsca rozegrania  Mistrzostw Polski  2015 w sprincie i na średnim  

  dystansie podane zostaną w odrębnych komunikatach.

   

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      

   

   Protokół sporządziła  Anna Wodzińska

   

   

   

   

                   

                                                 

                

   

   

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 19.12.2014r.

  Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 19.12.2014r.

  Uchwała nr 1 

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 19.12.2014r.

  w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Arkadiuszowi Wróblewskiemu.

   

  §1

   

            Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa adwokatowi Arkadiuszowi

         Wróblewskiemu z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Arkadiusz Wróblewski do

  reprezentowaniaZwiązku przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  oraz Urzędem Skarbowym.

   

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

   

   

   

   

   

  Protokół sporządziła Anna Wodzińska

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 15.12.2014r.

   Wyciąg z Protokołu

  z zebrania Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 15.12.2014r.

   

  Uchwała nr 1

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 15.12.2014r.

  w sprawie zatwierdzenia składu Kadry Narodowej PZSPZ na I półrocze 2015r

   

    

  §1

  Zarząd PZSPZ podjął uchwałę o zatwierdzeniu składu Kadry Narodowej PZSPZ

  na I półrocze 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

   

     §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała nr 2

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 15.12.2014r.

  Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych

   

  Na podstawie § 39, pkt12,  lit. d)  Statutu,  Zarząd Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala, co następuje:

   

  § 1.

  Ustala się, że wprowadzenie Polskich Przepisów Antydopingowych z dnia 23 października 2014 r. opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w szczególności ich Artykułu 1., do Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów nastąpi podczas najbliższego Krajowego  Zjazdu Delegatów Związku od dnia podjęcia uchwały.

  §2

  Polskie Przepisy Antydopingowe, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały

  (Załącznik Nr2).

   

  §3

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Protokół sporządziła Anna Wodzińska


  Lista załączników
  1. Załącznik Nr1
  2. Załącznik Nr2
    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2014-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała nr 1 Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 22.11.2014r.

  Uchwała nr 1

  Zarządu

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 22.11.2014r.

  w sprawie podziału obowiązków i funkcji w Zarządzie PZSPZ.

   

  § 1

  Na pierwszym posiedzeniu Zarząd PZSPZ ukonstytuował się następująco:

  Radosław Ekwiński - Wiceprezes

  Paweł Zieliński - Wiceprezes

  Mirosław Łukaszewski - Skarbnik

  Anna Wodzińska - Sekretarz Generalny

  Paweł Grabara - Członek Zarządu

  Michał Świderski - Członek Zarządu

   

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2014-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra