serwis informacyjny
Uchwały Zarządu
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • Dokumenty
  Projekty dokumentów
  Podstawowe dane
 • Dane teleadresowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania
 • Finanse i majątek
 • Budżet
 • Majątek
 • Struktura organizacyjna
 • Organ wykonawczy
 • Organ uchwałodawczy
 • Organ jurysdykcyjny
 • Rejestry, ewidencje,archiwa
  Uchwały KZD
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2015
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2008
 • 2006
 • 2007
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UCHWAłY KOMISJI REWIZYJNEJ   \  2012

    Wyciąg z Protokołu ze Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Warszawa, 15.12.2012 r.

  Wyciąg z Protokołu ze Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  Warszawa, 15.12.2012 r.

   

  Uchwała nr 1

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odrzuca sprawozdanie merytoryczne zarządu PZSPZ za rok 2011

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 2

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odrzuca sprawozdanie finansowe zarządu PZSPZ za rok 2011

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 3

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd do odpowiedzi dlaczego zostały zmienione zasady potwierdzania przelewów w banku.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 4

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza ujednoliconą opłatę: za licencję i członkowską.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 5

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd do wyegzekwowania opłat akredytacyjnych za zawody drylandowe w Lipuszu i w Zdunowicach w roku 2011.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Uchwała nr 6

  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSPZ

  Warszawa, 15.12.2012 r.

  §1

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd do pisemnej oceny organizacji zawodów Mistrzostw Polski w Postołowie w roku 2012 r.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2013-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rezygnacja z zasiadania w Komisji Rewizyjnej PZSPZ
  Komisja Rewizyjna informuje, że w związku z wyborem na Prezesa PZSPZ kol Anna Wodzińska złożyła z dniem 30 czerwca rezygnację z zasiadania w Komisji Rewizyjnej PZSPZ. Zgodnie z par. 46 Statutu Związku, w skład Komisji Rewizyjnej weszła kol Małgorzata Szmurło, która objęła funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
  Radosław Ekwiński
  Przewodniczący KR
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 20.06.2012 roku w sprawie zmiany miejsca zwołania Nadzwyczajn

  Uchwała Nr 1

  Komisji Rewizyjnej

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 20.06.2012 roku

  w sprawie zmiany miejsca zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

   

  §1

  W związku z informacją przekazaną przez Zarząd PZSPZ o trudnościach technicznych z organizacją Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w Kędzierzynie Koźlu, Komisja Rewizyjna PZSPZ, obradując w składzie: Radosław Ekwiński - Przewodniczący, Paweł Zieliński - Z-ca Przewodniczącego, Anna Wodzińska – Sekretarz, podjęła uchwałę o przeniesieniu miejsca zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego w dniu 30 czerwca 2012r. do Warszawy.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 2 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 11.06.2012 roku

  Uchwała Nr 2
  Komisji Rewizyjnej
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  z dnia 11.06.2012 roku
  w sprawie programu, regulaminu oraz miejsca i terminu
  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów


  Lista załączników
  1. Uchwała nr 2
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 11.06.2012 roku

  Uchwała Nr 1
  Komisji Rewizyjnej
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  z dnia 11.06.2012 roku
  w sprawie wniosku o stwierdzenie, czy uchwały
  Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 19 maja 2012 roku są prawomocne


  Lista załączników
  1. Uchwała nr 1
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 2 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 28.05.2012 roku

  Uchwała Nr 2
  Komisji Rewizyjnej
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  z dnia 28.05.2012 roku
  w sprawie zwołania
  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  §1
  Komisja Rewizyjna PZSPZ, obradując w składzie: Radosław Ekwiński - Przewodniczący,
  Paweł Zieliński - Z-ca Przewodniczącego, Anna Wodzińska – Sekretarz,
  stosownie do §30 pkt.3 lit.b Statutu PZSPZ podjęła uchwałę o zwołaniu
  w dniu 30.06.2012 roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
  Przedmiotem obrad NKZD będzie rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej
  o odwołanie Prezesa PZSPZ, zaś w przypadku odwołania Prezesa, zostaną
  przeprowadzone wybory nowego Prezesa PZSPZ.
  O miejscu i porządku obrad NKZD Zarząd PZSPZ poinformuje kluby będące członkami
  Zwyczajnymi PZSPZ i uprawnione do uczestnictwa osoby w możliwie najszybszym terminie.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 28.05.2012 roku

  Uchwała Nr 1
  Komisji Rewizyjnej
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  z dnia 28.05.2012 roku
  §1
  Komisja Rewizyjna PZSPZ, obradując w składzie: Radosław Ekwiński - Przewodniczący,
  Paweł Zieliński - Z-ca Przewodniczącego, Anna Wodzińska – Sekretarz, po zapoznaniu
  się z pismem pana Mariusza Kostrzewy, Skarbnika PZSPZ z dnia 23.05.2012 roku
  (L.dz.1/MK/05/12) oraz odpowiedzią Prezesa PZSPZ, pana Jerzego Suwalskiego
  z dnia 24.05.2012 roku, w sprawie zastrzeżeń proceduralnych dotyczących posiedzenia
  Zarządu PZSPZ w dniu 19.05.2012 roku, w świetle §38 pkt.2 Statutu PZSPZ
  oraz §4 i §5 Regulaminu Zarządu PZSPZ, Komisja Rewizyjna stwierdza, że zwołanie
  posiedzenia Zarządu w dniu 19.05.2012 roku odbyło się z naruszeniem w/w uregulowań.
  Komisja kwestionuje prawomocność podjętych w dniu 19.05.2012 roku uchwał Zarządu.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z kontroli działalności Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów w 2011

  Protokół Komisji Rewizyjnej
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  z kontroli działalności
  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów
  w 2011 roku.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 05.03.2012 roku

  Uchwała Nr 1

  Komisji Rewizyjnej

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  z dnia 05.03.2012 roku


  Lista załączników
  1. Uchwała nr 1
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 1
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr 1 z dnia 21.02.2012r. w sprawie wniosków i zaleceń w trakcie kontroli działalności Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów w 2011

  Uchwała Nr 1

  z dnia 21.02.2012r.

  w sprawie wniosków i zaleceń w trakcie  kontroli

  działalności Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów w 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwala KR nr I
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2012-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra