serwis informacyjny
Uchwały Zarządu
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • Dokumenty
  Projekty dokumentów
  Podstawowe dane
 • Dane teleadresowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania
 • Finanse i majątek
 • Budżet
 • Majątek
 • Struktura organizacyjna
 • Organ wykonawczy
 • Organ uchwałodawczy
 • Organ jurysdykcyjny
 • Rejestry, ewidencje,archiwa
  Uchwały KZD
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2015
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2008
 • 2006
 • 2007
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UCHWAłY KZD   \  2013

    Wyciąg z protokołu z NKZD Warszawa, 27.04.2013 r.

  Wyciąg z protokołu

  z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  Warszawa, 27 kwietnia 2013 r.

   

   Uchwała Nr 1 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad NKZD PZSPZ

   §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybrał na Przewodniczącego Obrad Ewę Kwiecińską-Kotwasińską.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 2 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie wyboru Protokolanta NKZD PZSPZ

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybrał na Protokolanta Agatę Mordzonek.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 3 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie przyjęcia wniosku o dodanie punktu w Porządku obrad

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów przyjął wniosek o dodanie punktu w Porządku obrad.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 4

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r.

  w sprawie zatwierdzenia Porządku obrad wraz ze zmianami

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił Porządek obrad

  w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (załącznik nr 3)

   

  Uchwała Nr 5 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę w §3 pkt. 1 Regulaminu obrad

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów przyjął wniosek o zmianę w § 3 pkt. 1 

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 6 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie z §5 punktu 2 Regulaminu obrad 

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów przyjął wniosek o wykreślenie z §5 punktu 2

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 7 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę w §7 pkt. 2 Regulaminu obrad

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów przyjął wniosek o zmianę w §7 pkt. 2

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 8 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad wraz ze zmianami

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił Regulamin obrad

  w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (załącznik nr 4)

   

  Uchwała Nr 9 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 1 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 1 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 10 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 2 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 11 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 3 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 12 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 4 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 13 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 5 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 14 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 7 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 15 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 8 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 16 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 9 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 17 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 10 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 10 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 18 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 11 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie uchylił uchwały nr 11 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Uchwała Nr 19 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie wniosku o ponowne głosowanie nad uchyleniem Uchwały nr 11 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów przyjął wniosek o ponownym głosowaniu nad uchyleniem uchwały nr 11 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 20 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie uchylenia Uchwały nr 11 podjętej podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchylił uchwałę nr 11 podjętą podczas NKZD PZSPZ z 30 czerwca 2012 r..

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr 21 

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

  w sprawie skrócenia kadencji wszystkich władz PZSPZ do dnia 29 czerwca 2013 r.

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zatwierdził skrócenie kadencji wszystkich władz PZSPZ do dnia 29 czerwca 2013 r.

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Lista załączników
  1. Porządek Obrad
  2. Regulamin Obrad
    udostępnił Biuro PZSPZ dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra