serwis informacyjny
Uchwały Zarządu
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • Dokumenty
  Projekty dokumentów
  Podstawowe dane
 • Dane teleadresowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania
 • Finanse i majątek
 • Budżet
 • Majątek
 • Struktura organizacyjna
 • Organ wykonawczy
 • Organ uchwałodawczy
 • Organ jurysdykcyjny
 • Rejestry, ewidencje,archiwa
  Uchwały KZD
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2015
 • 2005
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2008
 • 2006
 • 2007
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UCHWAłY KZD   \  2015

    Wycig z Protokou Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatw Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgw z dnia 12.12.2015 roku

  Uchwaa Nr 1

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów 

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów 

   Warszawa, 12 grudnia 2015r. 

  §1

  Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów uchwali  porzdek obrad

  w brzmieniu stanowicym zacznik do uchway. (zacznik nr 19)

  §2

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia

   

  Uchwaa Nr 2

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów 

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  Warszawa, 12 grudnia 2015r.

  §1.

  Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów  uchwali  Regulamin obrad

  w brzmieniu stanowicym zacznik do uchway. (zacznik nr 20)

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia

  Uchwaa Nr 3

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

   Warszawa, 12 grudnia 2015r.

  §1.

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  przyj Sprawozdanie Finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat,   za rok 2011. (zacznik nr 22)

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Uchwaa Nr 4

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

      Warszawa, 12 grudnia 2015r.

  §1.

           Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  przyj Sprawozdanie Finansowe -  bilans oraz rachunek zysków i strat,  za rok 2012. (zacznik nr 23)

                                                         §2.

          Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   

   

  Uchwaa Nr 5

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

   Warszawa, 12 grudnia 2015r.

      §1.         

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  przyj Sprawozdanie Finansowe -  bilans oraz rachunek zysków i strat,  za rok 2013. (zacznik nr 24) 

     §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Uchwaa Nr 6

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  Warszawa, 12 grudnia 2015r.

   §1.         

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  przyj Sprawozdanie Finansowe -  bilans oraz rachunek zysków i strat,  za rok 2014. (zacznik nr 25)

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Uchwaa Nr 7

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  Warszawa, 12 grudnia 2015r.

  §1.         

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  postanawia dokona zmiany w Statucie Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów .

   W §48 ust. 3 dodano punkt 5 w brzmieniu:

  „Krajowy Zjazd Delegatów moe upowani podmiot zewntrzny wspópracujcy z World Anti-Doping Agency (WADA) do realizowania postpowa dyscyplinarnych w sprawach antydopingowych w imieniu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów”.

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   

  Uchwaa Nr 8

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

  Warszawa, 12 grudnia 2015r.

   §1.       

   Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  postanawia przyj nowy Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów w brzmieniu zgodnym z zacznikiem nr 26.

  §2.

  Trac moc przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZSPZ z dn.22.09.2012

  §3.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  Uchwaa Nr 9

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

   Warszawa, 12 grudnia 2015r.

   §1.       

   Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  upowania Panel Dyscyplinarny przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do realizowania postpowa dyscyplinarnych w sprawach antydopingowych w imieniu Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów.

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   

   Uchwaa Nr 10

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

   Warszawa, 12 grudnia 2015r.

   

  §1.    

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  uchyla Uchwa nr 4 Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dn. 15.12.2012 w brzmieniu:

  Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza ujednolicon opat za licencje i czonkowsk.

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

   

  Uchwaa Nr 11

  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów

   Warszawa, 12 grudnia 2015r.

  §1.       

  Sprawozdawczy  Krajowy Zjazd Delegatów  uchwala skadk czonkowsk od czonków zwyczajnych Polskiego Zwizku Sportu Psich Zaprzgów w wysokoci 200 z rocznie.

  §2.

  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2016-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyciąg z Protokołu z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów Piątek, pow. łęczycki, 28 marca 2015r
  Wyciąg z Protokołu

  z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

  Piątek, pow. łęczycki, 28 marca 2015r.


  Uchwała Nr 1

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015 roku

  w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad i Regulaminu Obrad

   

  §1.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił  Porządek Obrad i Regulamin Obrad.

   

  §2.

  Porządek Obrad, o którym mowa w §1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

   

  §3.

  Regulamin Obrad, o którym mowa w  §1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

   

  §4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Uchwała Nr 2

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015r

  w sprawie powołania Komisji Wyborczej.

   

  §1 

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powołał Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Mikołaj Wałkowski

  2. Michał Rosiński

   

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Uchwała Nr3

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015r

  w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej PZSPZ

   

  §1 

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybrał Komisję Rewizyjną PZSPZ w składzie:

  Monika Grzeczyńska, Mirosław Piecko, Kinga Wasylewska.

   

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Uchwała Nr 4

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015r

  w sprawie wyboru Najwyższej Komisji Odwoławczej PZSPZ

   

  §1 

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybrał Najwyższą Komisję Odwoławczą PZSPZ w składzie:

  Andrzej Ratymirski, Dominik Kotwasiński, Szymon Jochemczyk.

   

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

   

   

  Uchwała Nr 5

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015r

  w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZSPZ

   

  §1

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybrał Najwyższą Komisję Odwoławczą PZSPZ w składzie:

   Mirosław Waśkowski, Justyna Janecka, Waldemar Stawowczyk.

   

  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

   

   

  Uchwała Nr 6

  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

  z dnia 28 marca 2015r

  w sprawie przyjęcia generalnych kierunków działania Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji.

   

  §1

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił generalne kierunki działania Związku i program działania na okres najbliższej kadencji.

   

  §2

  Generalne kierunki działania Związku i program działania na okres najbliższej kadencji, o których mowa w §1 stanowią Załącznik do niniejszej uchwały.

   

  §3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  Protokół sporządziła Kinga Wasylewska


  Lista załączników
  1. Załącznik
  2. Załącznik Nr 1
  3. Załącznik Nr 2
    udostępnił Anna Wodzińska dnia 2015-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra